Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến buýt tiếp cận với buýt nhanh BRT

0
Hà Nội: Điều chỉnh lộ trình 3 tuyến buýt tiếp cận với buýt nhanh BRT
ANTD.VN - Từ ngày 1/6/2017, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) sẽ điều chỉnh mở rộng lộ trình các tuyến buýt  22A, 22B, 22C  với mục đích hợp lý hóa luồng tuyến,  giúp tiếp cận các khu đô thị để phát huy tốt hơn nữa vai trò là tuyến gom cho tuyến BRT Kim Mã – Yên Nghĩa.