Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam: Lỗ hàng nghìn tỷ do đầu tư tài chính

0
Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt  Nam: Lỗ hàng nghìn tỷ do đầu tư tài chính
ANTD.VN - Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) trong năm 2015 cho thấy, hoạt động đầu tư tài chính dài hạn của công ty mẹ cũng như các công ty thành viên là nguyên nhân tạo nên những khoản lỗ hàng nghìn tỷ đồng của Tập đoàn này.