Thu từ nhà đất, xổ số đóng góp lớn cho thu ngân sách

0
Thu từ nhà đất, xổ số đóng góp lớn cho thu ngân sách
ANTD.VN - Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh đều đạt thấp, tuy nhiên, tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm vẫn tăng gần 14% so với cùng kỳ nhờ sự đóng góp không nhỏ của các khoản thu từ nhà, đất, xổ số kiến thiết.

Chuyên gia kinh tế: "Căn cứ để sửa đổi 5 luật thuế chưa thuyết phục"

2
Chuyên gia kinh tế: "Căn cứ để sửa đổi 5 luật thuế chưa thuyết phục"
ANTD.VN - "Tôi không chờ đợi bản đánh giá tác động do chính cơ quan soạn thảo chính sách làm vì sẽ không khách quan, mà phải có một đánh giá khách quan của một cơ quan độc lập" - đây là ý kiến của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tại Hội thảo Góp ý đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật thuế, sáng 14-9.

Đề xuất thành lập tổ giám sát thuế tại casino

0
Đề xuất thành lập tổ giám sát thuế tại casino
ANTD.VN - Doanh nghiệp kinh doanh casino phải bố trí một địa điểm trong casino để Tổ quản lý, giám sát của cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera hoạt động kinh doanh casino.

Đề xuất giảm thuế hàng loạt linh kiện ô tô về 0%

0
Đề xuất giảm thuế hàng loạt linh kiện ô tô về 0%
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế nhập khẩu của các dòng thuế linh kiện ô tô nhập khẩu để lắp ráp cho 2 nhóm xe dưới 9 chỗ ngồi và xe tải đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng về 0%.

Bộ Tài chính nói về đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai

0
Bộ Tài chính nói về đề xuất đánh thuế căn nhà thứ hai
ANTD.VN - Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, trong định hướng chiến lược về thuế của Nhà nước, có một loại thuế gọi là là thuế tài sản, còn cụ thể là đánh thuế vào cái gì thì đang trong quá trình nghiên cứu.

Đề xuất bãi bỏ Nghị định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ

0
Đề xuất bãi bỏ Nghị định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ
ANTD.VN - Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; đồng thời bổ sung điều kiện về an ninh trật tự...