Vingroup tài trợ Hà Nội 10 trạm quan trắc không khí tự động

0 Ngọc Khánh
ANTD.VN - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được giao thực hiện công tác đối ứng, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận 10 trạm quan trắc không khí tự động do Tập đoàn Vingroup tài trợ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội.

ảnh 1

Một trạm quan trắc không khí tự động được lắp đặt tại tỉnh Đồng Nai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 293/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp về việc thực hiện Dự án quản lý chất lượng không khí trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP chấp thuận 20 vị trí, địa điểm để lắp đặt trạm quan trắc không khí của dự án theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc sử dụng đất và không gian tại các vị trí đặt trạm quan trắc phải đảm bảo phù hợp với tính năng kỹ thuật. UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp và các chuyên gia kỹ thuật Pháp thực hiện ngay công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên cơ sở 20 vị trí, địa điểm đã được chấp thuận.

Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lập đề xuất chủ trương đầu tư trình UBND TP phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp AFD và đơn vị tư vấn AirParif thương thảo ký kết hợp đồng thực hiện nghiên cứu lập dự án đầu tư, để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND TP gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện mở quyền rút vốn thực hiện nghiên cứu theo quy định tại Thỏa ước tài trợ Quỹ FERC theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6220/BKHĐT-KTĐN ngày 11/8/2016.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Quy hoạch Kiến trúc phối hợp, hướng dẫn Tập đoàn Vingroup thực hiện đầu tư 10 trạm quan trắc không khí; thực hiện công tác đối ứng, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng kỹ thuật để tiếp nhận 10 trạm quan trắc không khí tự động do Tập đoàn Vingroup tài trợ theo chỉ đạo của UBND TP tại văn bản số 4648/UBND-ĐT, ngày 8/8/2016.

Để đảm bảo hiệu quả quản lý, vận hành, khai thác số liệu quan trắc từ trạm quan trắc không khí tự động, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu đề xuất theo hướng thuê máy chủ của tập đoàn viễn thông có uy tín, đủ năng lực để vận hành trung tâm điều hành và xây dựng bộ máy nhân sự thực hiện quản lý và xử lý số liệu quan trắc không khí.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top