Xây dựng phong cách người chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn

0 Mai Vân
ANTD.VN - Sáng 12-1, Bộ Công an đã tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” dưới  hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Ngày 26-10-2016, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 07 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND trong tình hình mới, trong đó yêu cầu tổ chức cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ “ trong toàn lực lượng. Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng, Tổng cục Chính trị CAND đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 339 về tổ chức cuộc vận động.

7 nhóm nội dung cuộc vận động

ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu ý kiến tại lễ phát động 

Theo đó, đã đề ra 7 nhóm nội dung biện pháp thực hiện nhằm đạt mục đích yêu cầu của cuộc vận động bao gồm: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng để học tập, nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động;

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, đạo đức lối sống văn hóa ứng xử, kỷ luật kỷ cương, tình thần trách nhiệm của CBCS - CAND; xây dựng thực hiện các tiêu chí về phong cách người CAND có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, chuẩn mực, đạo đức lối sống văn hóa của CBCS - CAND;

Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS công an; tổ chức cho các ban ngành - đoàn thể, MTTQ và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS - CAND;

Đẩy mạnh tuyên truyền về phong cách người CAND có bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.

ảnh 2

Lễ phát động được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ Bộ Công an tới Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị

Tại lễ phát động, đại diện Tổng cục Cảnh sát, CATP Hồ Chí Minh đã hưởng ứng bằng một chương trình hành động cụ thể sẽ được triển khai tại đơn vị trong thời gian tới.

Xây dựng bộ tiêu chí phong cách CAND

Trên cương vị là Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động trong lực lượng CAND, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định, cuộc vận động có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp và toàn thể CBCS về xây dựng phong cách, bản lĩnh, rèn luyện đạo đức lối sống, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Do đó, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đơn vị mình; cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp, các học viện, trường CAND cần phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong thực hiện cuộc vận động, lấy kết quả thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, bình xét thi đua... đồng thời mạnh dạn chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong chính trị tư tưởng để có giải pháp mang tính đột phá và tập trung thực hiện.

ảnh 3

Được phục vụ, giúp đỡ nhân dân là niềm vui của người chiến sỹ CAND

Cùng với việc tổ chức lễ phát động, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng yêu cầu cần nhanh chóng xây dựng bộ tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ ở từng lực lượng và từng CBCS phải có bản cam kết của cá nhân mình, công khai nội dung với nhân dân để nghiêm túc thực hiện, có sự giám sát của nhân dân.

“Để cuộc vận động có sức lan tỏa cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng CAND. Báo chí lực lượng CAND mở các chuyên mục tuyên truyền đậm nét về cuộc vận động, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu, tích cực đấu tranh phản bác luận diệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND” - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nêu rõ. 

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top