Quốc hội xem xét thông qua Luật Công an xã tại kỳ họp thứ 6

0 Băng Tâm
ANTD.VN - Theo tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, dự án Luật Công an xã sẽ được trình tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Sáng 23-5, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Chính phủ đề nghị: Một là, trình Quốc hội thông qua sớm trước một kỳ họp đối với 2 dự án luật (Luật Đo đạc và bản đồ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp).

Hai là, lùi thời gian trình 4 dự án luật gồm Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện, từ kỳ họp thứ 3 sang kỳ họp thứ 4.

ảnh 1

Luật Công an xã sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6

Ba là, bổ sung vào Chương trình 2 dự thảo nghị quyết gồm Nghị quyết của Quốc hội về Xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Nghị quyết của Quốc hội về Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và 4 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 

Về dự kiến Chương trình năm 2018, Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình 21 dự án luật. Trong đó, sẽ thông qua 9 dự án luật, cho ý kiến 8 dự án luật tại kỳ họp thứ 5; thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến 3 dự án luật tại kỳ họp thứ 6.

Về các dự án được Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5, theo đề nghị của Chính phủ sẽ có 5 dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Ủy ban Quốc phòng và An ninh gồm Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng (trình thông qua) và Luật Công an xã, Luật Cảnh sát biển (trình cho ý kiến).

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, số lượng dự án trong cùng một kỳ họp như vậy là quá nhiều cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Bởi vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tại kỳ họp thứ 5 sẽ ưu tiên trình Quốc hội thông qua 2 dự án là Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước vì đây là 2 dự án đã bị lùi thời gian trình trong năm 2017, trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công an xã (là dự án cũng đã có trong Chương trình năm 2017 nhưng xin lùi thời gian trình); tại kỳ họp thứ 6 sẽ trình Quốc hội thông qua 2 dự án là Luật An ninh mạng (được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4) và Luật Công an xã, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát biển. Như vậy, tại mỗi kỳ họp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đều sẽ phụ trách 3 dự án luật, bảo đảm cân đối về khối lượng công việc và có sự gối đầu, tiếp nối giữa các kỳ họp", Tờ trình nêu.

Dự thảo Luật Công an xã gồm 7 Chương, 54 Điều, quy định về tổ chức và hoạt động của Công an xã; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Công an xã và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trước đó, do còn nhiều ý kiến khác nhau nên trước kỳ họp thứ 2 khóa XIV (tháng 10-2016), dự thảo luật này được rút ra khỏi chương trình kỳ họp. 

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top