Tiền lương tháng 13

0 Trần Văn Khải ((GĐ DNTN Khải Hoàn))
(ANTĐ) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi mới đi vào hoạt động được hơn 2 năm, nay đã đến cuối năm nhưng kết quả kinh doanh năm nay không được cao. Vậy tôi xin hỏi doanh nghiệp chúng tôi có bắt buộc phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động trong doanh nghiệp hay không?

Tiền lương tháng 13

(ANTĐ) - Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi mới đi vào hoạt động được hơn 2 năm, nay đã đến cuối năm nhưng kết quả kinh doanh năm nay không được cao. Vậy tôi xin hỏi doanh nghiệp chúng tôi có bắt buộc phải trả tiền lương tháng 13 cho người lao động trong doanh nghiệp hay không?

Trần Văn Khải

(GĐ DNTN Khải Hoàn)

Trả lời: Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 có qui định về chế độ tiền thưởng đối với người lao động như sau:

Điều 63 qui định: “Chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, các chế độ khuyến khích khác có thể được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể hoặc quy định trong quy chế của Doanh nghiệp“.

Điều 64 qui định: “Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm của doanh  nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp.

Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở“.

Tại điều 11 Nghị định 114/202/NĐ-CP qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương thì: “Việc thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo Điều 64 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung được quy định như sau :

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước……..

2. Đối với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.

3. Các doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế thưởng để thực hiện đối với người lao động sau khi tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp”.

Như vậy, qui định về lương tháng 13 không phải là 1 qui định bắt buộc trong Bộ luật Lao động mà nó phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ hoàn thành công việc của người lao động... được thể hiện trong Quy chế thưởng của doanh nghiệp.

Việc thưởng cho người lao động được quyết định sau khi tham khảo ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở. Trong trường hợp, doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể thì phải tuân theo hợp đồng và thỏa ước đó.

Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, HN)

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top