Không có hộ khẩu và đăng ký kết hôn, khai sinh cho con như thế nào?

0 LS. Bùi Sinh Quyền ((Văn phòng LS Phúc Thọ - 23Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đố)
(ANTĐ) - Hỏi: Chúng tôi yêu nhau và đã cưới nhau dù gia đình bên nhà tôi không chấp nhận. Gia đình tôi giấu hộ khẩu không đưa ra nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn được. Nay chúng tôi đang ở riêng và tôi mới sinh cháu bé, muốn làm khai sinh cho cháu nhưng lại không có đăng ký kết hôn và không có hộ khẩu của tôi. Xin hỏi trường hợp của tôi nên làm như thế nào để đăng ký khai sinh cho con mình?

Không có hộ khẩu và đăng ký kết hôn, khai sinh cho con như thế nào?

(ANTĐ) - Hỏi: Chúng tôi yêu nhau và đã cưới nhau dù gia đình bên nhà tôi không chấp nhận. Gia đình tôi giấu hộ khẩu không đưa ra nên chúng tôi chưa đăng ký kết hôn được. Nay chúng tôi đang ở riêng và tôi mới sinh cháu bé, muốn làm khai sinh cho cháu nhưng lại không có đăng ký kết hôn và không có hộ khẩu của tôi. Xin hỏi trường hợp của tôi nên làm như thế nào để đăng ký khai sinh cho con mình?

Đinh Thị Liên (Phủ Lý, Hà Nam)

Trả lời: Hai bên nam nữ khi đủ điều kiện kết hôn, tự nguyện đến với nhau thì không ai có quyền ngăn cản. Nếu bố mẹ bạn không đồng ý, không đưa sổ hộ khẩu cho bạn đi làm thủ tục đăng ký kết hôn, để thuận tiện hơn bạn có thể tiến hành đăng ký kết hôn tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi chồng bạn cư trú.

Theo Điều 14 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP thì: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh, thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em”. Và thủ tục đăng ký khai sinh được tiến hành theo Điều 15 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP.

Cho tới bây giờ hai bạn vẫn chưa tiến hành đăng ký kết hôn, nếu sau khi sinh con mà hai bạn vẫn không tiến hành đăng ký kết hôn thì đứa trẻ sinh ra được coi là con ngoài giá thú (con ngoài giá thú là con của cha, mẹ không thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật). Việc đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú được thực hiện như đối với con sinh ra trong giá thú. Tuy nhiên, trong trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy đăng ký khai sinh có người nhận con, thì ủy ban nhân dân cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh (khoản 3 Điều 15 - Nghị định 158/2005/NĐ-CP).

LS. Bùi Sinh Quyền

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top