Điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất

0 Quốc Đô
ANTĐ Đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư muốn được chuyển đổi thành đất ở, cần phải có những điều kiện sau.

Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải thuộc đối tượng được xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, hoặc đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 50 Luật Đất đai 2003; Từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất không vi phạm và bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Đồng thời không vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng; quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư; Không lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc; Không lấn, chiếm lòng, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng; Không lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng vẫn cố tình vi phạm.

Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành đúng pháp luật đất đai ở địa phương, được UBND xã, phường, thị trấn nơ có đất xác nhận và có văn bản cam kết về những nội dung như: Chấp hành đúng các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịc sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh quốc phòng, quy hoạch thoát lũ.

Bàn giao cho UBND xã, phường, thị trấn phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi. Nộp đủ nghĩa vụ tài chính về đất và các nghĩa vụ tài chính khác đúng thời hạn theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Không nằm trong chỉ giới mở đường quy hoạch, phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng, đê, sông, kênh mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch phòng chống lũ và diện tích dành lối đi sử dụng chung trong khu vực. 

Diện tích đất xin chuyển đổi mục đích sử dụng không nằm trong khu vực phải thu hồi đất để thực hiện dự án.

UBND quận, huyện, thị xã có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Kỳ sau: Mức tiền phải nộp khi được chuyển mục đích sử dụng đất

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top