Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945

0 Nguyễn Đức Minh (102 phố Lò Đúc, Hà Nội)
(ANTĐ) - Được biết, Chính phủ vừa có hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tôi muốn hỏi, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 được thực hiện thế nào?

Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945

(ANTĐ) - Được biết, Chính phủ vừa có hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tôi muốn hỏi, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 được thực hiện thế nào?

Nguyễn Đức Minh (102 phố Lò Đúc, Hà Nội)

Trả lời: Ngày 13-8-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2008/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Theo nghị định, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 được thực hiện như sau:

- Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng kể từ ngày có quyết định công nhận.

- Được cấp báo Nhân dân hàng ngày, sinh hoạt văn hóa tinh thần phù hợp với điều kiện nơi cư trú.

- Khi người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 chết thì thân nhân được hưởng chế độ ưu đãi như sau:

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng chế độ ưu đãi quy định tại điểm 2, khoản 1, điều 1 - Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (gọi tắt là Pháp lệnh) mà chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí; thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp, phụ cấp mà người hoạt động cách mạng được hưởng trước khi chết.

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1- 1945 đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi quy định tại điểm 2, khoản 1, điều 1 - Pháp lệnh thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng còn sống; con (trong trường hợp cha mẹ, vợ hoặc chồng không còn) của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 được hưởng trợ cấp chung một lần, mức trợ cấp là 50 triệu đồng; Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 không có vợ hoặc chồng thì thực hiện trợ cấp một lần đối với người đang thờ cúng, mức trợ cấp là 10 triệu đồng.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học, con bị tàn tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đang sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học, con mồ côi bị tàn tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp mà vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng.   

                ANTĐ

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top