Xác định đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

2 Hồng Thắm ((Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đ)
(ANTĐ) - Năm 1992, tôi mua 200m2 đất vườn (đất đã được chủ cũ sử dụng ổn định từ năm 1956). Năm 1995, tôi đã làm nhà kiên cố có vườn. Xin hỏi, nếu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất nhà tôi có được công nhận là đất ở không và tôi có phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất không?  

Xác định đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

(ANTĐ) - Năm 1992, tôi mua 200m2 đất vườn (đất đã được chủ cũ sử dụng ổn định từ năm 1956). Năm 1995, tôi đã làm nhà kiên cố có vườn. Xin hỏi, nếu xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất nhà tôi có được công nhận là đất ở không và tôi có phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất không?  

Hồng Thắm

(Xóm Tây, Nội Duệ, Bắc Ninh)

Trả lời: Trước hết phải xem xét gia đình bà đã có một trong các loại giấy tờ về đất đai theo quy định tại khoản 1, 2, 5, điều 50 của Luật Đất đai năm 2003 hay chưa, điều luật này rất dài trong khuôn khổ bài báo không thể đăng tải, bà tự đối chiếu cho trường hợp của mình.

Nếu đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, 2, 5, điều 50 - Luật Đất đai thì áp dụng điều 87 - Luật Đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả phần diện tích có vườn ao. Điều 87 - Luật Đất đai quy định 4 trường hợp đất vườn, ao được xác định là đất ở nếu người sử dụng đất có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2, 3, điều 50 - Luật Đất đai.

Vậy nếu đủ điều kiện như nêu trên thì mảnh đất trên được công nhận là đất ở và được ghi là đất ở trong giấy chứng nhận và bà không phải nộp tiền khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở. Còn nếu đất gia đình bà được xác định là đất nông nghiệp, nay chuyển mục đích là đất ở thì bà phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 5, điều 50 - Luật Đất đai thì diện tích đất ở có vườn ao được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2, điều 83 và khoản 5, điều 84 - Luật Đất đai.

LS Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng,
Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(2 bình luận)

20x20Bùi Thanh Linh

CHo xem hỏi trường hợp của em: Đất Ba, Mẹ em khai hoang vào 1954 và cất nhà ở vào 1986 đến 1999 thì được cấp Giấy CNQSDĐ, đến 2005 Mẹ em mất có làm thủ tục thừa kế cho em...khi lấy giấy CNQSDĐ ra thì em thấy trên đó không ghi là đất thổ cư hay đất ở mà ghi là đất vườn...em có làm đơn xin xác định diện tích đất ở theo quy định nhưng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trả lời là nhà ở không nằm trong khu dân cư tập trung nên không xác định diện tích đất ở theo quy định tại khoản 1 điều 87.

20x20Bùi Thanh Linh

CHo xem hỏi trường hợp của em: Đất Ba, Mẹ em khai hoang vào 1954 và cất nhà ở vào 1986 đến 1999 thì được cấp Giấy CNQSDĐ, đến 2005 Mẹ em mất có làm thủ tục thừa kế cho em...khi lấy giấy CNQSDĐ ra thì em thấy trên đó không ghi là đất thổ cư hay đất ở mà ghi là đất vườn...em có làm đơn xin xác định diện tích đất ở theo quy định nhưng Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ trả lời là nhà ở không nằm trong khu dân cư tập trung nên không xác định diện tích đất ở theo quy định tại khoản 1 điều 87.

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top