Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

0 Cục quản lý xuất nhập cảnh kính báo
(ANTĐ) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông

(ANTĐ) - Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo về thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo quy định tại Nghị định 136/2007/NĐ-CP.

1. Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả:

Hướng dẫn làm thủ tục cấp phát hộ chiếu cho nhân dân
a) Công dân có nhu cầu cấp, cấp đổi, bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú. Khi nộp hồ sơ cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân. Hồ sơ gồm:

a.1 - Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu hoặc cấp lại hộ chiếu do bị mất, hư hỏng thì nộp 2 tờ khai và ảnh theo mẫu TK1. Nếu nộp ở Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú thì tờ khai không cần xác nhận của Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

Nếu nộp ở Công an tỉnh, thành phố nơi đang tạm trú thì tờ khai cần có xác nhận của Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi đang tạm trú hoặc xuất trình sổ tạm trú (thay cho việc xác nhận nói trên).

Nếu đề nghị cấp lại hộ chiếu do hộ chiếu cũ bị mất thì cần nộp thêm giấy tờ chứng minh đã trình báo việc mất hộ chiếu với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh; trường hợp chưa kịp trình báo thì cần có đơn trình báo việc mất hộ chiếu kèm theo tờ khai TK1.

a.2 - Trường hợp đề nghị cấp đổi, bổ sung, sửa đổi hộ chiếu thì nộp 01 tờ khai và ảnh theo mẫu TK2. Tờ khai không cần xác nhận của Trưởng công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc nơi đang tạm trú.

Nếu đề nghị bổ sung, sửa đổi chi tiết nhân thân trong hộ chiếu thì nộp bản sao giấy tờ hợp lệ chứng minh các yếu tố nhân thân cần bổ sung, sửa đổi.

a.3- Trẻ em dưới 14 tuổi thì nộp tờ khai TK1 hoặc TK2 như nêu trên (khai riêng nếu đi hộ chiếu riêng, khai chung với cha hoặc mẹ nếu đi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ) kèm theo bản sao giấy khai sinh, trừ trường hợp trẻ em đang đi chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ nay xin tách riêng.

b) Công dân đề nghị cấp đổi hộ chiếu có thể gửi hồ sơ về Cục Quản lý xuất nhập cảnh và nhận kết quả qua đường bưu điện theo thông báo ngày 31-7-2007 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

c) Thời hạn trả kết quả: Trường hợp nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố thì thời hạn trả kết quả là 8 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp gửi hồ sơ cấp đổi hộ chiếu đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh qua đường bưu điện thì thời hạn trả kết quả là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ thì thời hạn trả kết quả nói trên sẽ cộng thêm số ngày được nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

d) Việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Công an tỉnh, thành phố qua đường bưu điện hoặc qua ủy thác tổ chức có tư cách pháp nhân cần chờ hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Về thời hạn của hộ chiếu phổ thông:

- Kể từ ngày 15-10-2007, hộ chiếu cấp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn; hộ chiếu cấp cho trẻ em dưới 14 tuổi (cấp riêng hoặc cấp chung với hộ chiếu của cha hoặc mẹ) có thời hạn không quá 5 năm tính từ ngày cấp cho đến khi trẻ em đó đủ 14 tuổi và không được gia hạn.

- Hộ chiếu cấp trước ngày 15-10-2007 (bằng công nghệ in phun ảnh) có giá trị 5 năm tính từ ngày cấp, khi hết hạn được gia hạn không quá 3 năm, trừ trường hợp cấp cho trẻ em dưới 16 tuổi (thời hạn 5 năm) thì không được gia hạn.

Thông báo này áp dụng cho mọi công dân Việt Nam, thực hiện từ ngày 15-10-2007.

Hà Nội, ngày 2-10-2007

Cục quản lý xuất nhập cảnh kính báo

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top