Thanh toán tiền từ 20 triệu đồng trở lên phải qua ngân hàng?

0 LS. Bạch Tuyết Hoa (Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ
(ANTĐ) - Công ty tôi phải nhập hàng hóa nhiều lần, trong cùng một ngày và giá trị từng lần mua dưới 20 triệu đồng (có hóa đơn giá trị gia tăng). Vậy có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không? Nếu thanh toán bằng tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Đối với hàng hóa trả chậm, trả góp có giá trị trên 20 triệu đồng xử lý như thế nào để được khấu trừ thuế?

Thanh toán tiền từ 20 triệu đồng trở lên phải qua ngân hàng?

(ANTĐ) - Công ty tôi phải nhập hàng hóa nhiều lần, trong cùng một ngày và giá trị từng lần mua dưới 20 triệu đồng (có hóa đơn giá trị gia tăng). Vậy có bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng không? Nếu thanh toán bằng tiền mặt có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Đối với hàng hóa trả chậm, trả góp có giá trị trên 20 triệu đồng xử lý như thế nào để được khấu trừ thuế?

D.H.M (Thanh Trì-Hà Nội)

Trả lời: Để trả lời cho câu bạn hỏi thì cần phân biệt: Giá trị từng lần nhập hàng dưới 20 triệu đồng của đơn vị bạn trong cùng một ngày đó có cùng một nhà cung cấp hay không. Nếu khác nhà cung cấp trong cùng ngày nhập hàng có số lượng dưới 20 triệu đồng thì thanh toán bằng tiền mặt được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của cùng một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. (tiết (b), điểm 1.3, mục III, phần B, Thông tư số 129/2008 của Bộ Tài chính).

Hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT thì luật không bắt buộc các bên giao dịch qua ngân hàng, nhưng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đối với những hoá đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục riêng trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua trên hai mươi triệu đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hoá không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

LS. Bạch Tuyết Hoa (Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top