Các lực lượng vũ trang được điều chỉnh lương mới như thế nào?

0 Bùi Đình Nguyên
(ANTĐ) - Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã quán triệt và được thể hiện trong Đề án chính sách tiền lương trình Quốc hội từ khóa IX, đã xác định: Tiền lương và phụ cấp của lực lượng vũ trang phải phản ảnh được mức độ phức tạp, tính chất đặc điểm, chức năng, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng vũ trang là một ngành lao động đặc biệt, vì vậy có thang bảng lương riêng theo mức ưu đãi so với các đối tượng khác.

Các lực lượng vũ trang được điều chỉnh lương mới như thế nào?

(ANTĐ) - Theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ đã quán triệt và được thể hiện trong Đề án chính sách tiền lương trình Quốc hội từ khóa IX, đã xác định: Tiền lương và phụ cấp của lực lượng vũ trang phải phản ảnh được mức độ phức tạp, tính chất đặc điểm, chức năng, trách nhiệm, cống hiến của lực lượng vũ trang là một ngành lao động đặc biệt, vì vậy có thang bảng lương riêng theo mức ưu đãi so với các đối tượng khác.

Trên cơ sở tinh thần đó, từ năm 2003, Chính phủ đã ra Nghị định 204 về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang (bao gồm Quân đội nhân dân và Công an nhân dân). Theo đó hệ số lương của sĩ quan lực lượng vũ trang được quy định cụ thể đối với mỗi cấp bậc hàm; Thiếu úy có hệ số lương = 4,2 (mức khởi điểm lương tối thiểu=1); Trung úy hệ số = 4,6; Thượng úy hệ số = 5,0; Đại úy hệ số = 5,4; Thiếu tá hệ số = 6,0; Trung tá hệ số = 6,6; Thượng tá hệ số = 7,3; Đại tá hệ số = 8,0. Đối với các cấp tướng có hệ số từ trên 8 đến dưới 13. Ngoài lương tối thiểu cơ bản theo hệ số trên, các lực lượng vũ trang còn được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi đặc thù, phụ cấp lương chức vụ.

Theo Nghị định 166 của Chính phủ, mức lương tối thiểu từ ngày 1-1-2008 đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang được áp dụng theo cách tính lấy hệ số lương của cấp bậc theo ngành nghề và hệ số lương chức vụ nhân với mức lương tối thiểu của mỗi người.

Với quy định này, đối với sĩ quan lực lượng vũ trang từ ngày 1-1-2008 được điều chỉnh lương mới theo lương tối thiểu hàng tháng (chưa tính các loại phụ cấp nếu có) như sau: Cấp Thiếu úy sẽ là: 2.268.000 đồng tăng 378.000 đồng, đối với cấp Thiếu tá sẽ là: 3.240.000 đồng tăng 540.000 đồng, đối với cấp Đại tá sẽ là 4.320.000 đồng tăng 720.000 đồng so với mức lương cơ bản tính đến tháng 12-2007. Đối với các cấp tướng lĩnh còn cao hơn theo cấp hàm.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, trên cơ sở nghị định chung của Chính phủ, sau khi trao đổi với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, sẽ có văn bản hướng dẫn để thực hiện cụ thể lương mới đối với lực lượng vũ trang thuộc quyền.

Bùi Đình Nguyên

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top